Vize

Belgrad‘da 12 Temmuz 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” 2 Ekim 2010 tarih ve 27717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anlaşma uyarınca, her iki Tarafın geçerli umuma mahsus ve resmi (diplomatik, hizmet, resmi ve hususi) pasaport, denizadamı cüzdanı, uçak mürettebatı için seyahat belgesi, geçici pasaport ve seyahat belgesi hamili vatandaşları diğer Tarafın ülkesinde, ilk giriş tarihinden itibaren, her altı ay içinde doksan günü aşmayan seyahatlerinde vizeden muaftır. Anlaşma, her iki Tarafın tren, kamyon ve otobüs sürücüleri ile yardımcıları, tren ve lokomotif, sivil uçak ile gemi mürettebatı gibi uluslararası yolcu ve mal nakliyesi yapan vatandaşlarının, her altı ay içinde doksan günü aşmamak kaydıyla, birbirlerinin ülkelerine yapacakları seyahatlerinde (transit geçişler dâhil olmak üzere) vizeden muaf olmalarını hükme bağlamaktadır.

Ancak, Sırbistan’ın ilgili mevzuatı gereği ülkeye seyahat edecek yabancıların, ülkeden ayrılacakları tarihten itibaren en az 6 ay geçerli pasaport hamili olmaları gerekmektedir.

Geçici İkamet Vizesi / Çalışma Vizesi için gerekenler

Sırbistan‘da çalışmak ve yaşamak isteyen herkes bir geçici ikamet vizesi için başvurusu olacaktır.

  • Geçici oturum: Çalışma, eğitim, bilimsel araştırma, aile birleşmesi ve insani yardım gibi gerekçelerle yabancılara geçici oturum hakkı verilebilmektedir. İlk kez geçici oturum izni talep edecek yabancıların-Kanun’da belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere- başvurularını Sırbistan’ın diplomatik temsilciliklerine sunmaları gerekmektedir. Uzatma başvuruları ise geçerli geçici oturum izni süresinin bitiminden 30 gün önce, oturulan yerdeki polis idaresine yapılabilmektedir. Geçici oturum izni 1 yıl için verilmekte ve pasaportun üzerine onay şeklinde yapılmaktadır.
  • Sürekli oturum: Sürekli oturum izni başvuru tarihinden önceki 5 yıl süresince kesintisiz olarak geçici oturum izni kapsamında Sırbistan’da yaşayan yabancılar sürekli oturum izni başvurusunda bulunabilmektedir. Sırbistan dışında geçirilen sürenin 5 yıl içerisinde bir defada 6 aydan fazla olmamak üzere toplam 10 aydan fazla olmaması halinde kesintisiz kabul edilmektedir.
  • Çalışma İzni Sırbistan’da yabancıların çalışması ve oturma iznine ilişkin hususlar Yabancılar Kanunu (Law On Foreigners has been also published in the ‘Sluzbeni glasnik RS’ No. 97/08 of 27 October 2008) kapsamında düzenlenmektedir. Yabancılar Kanununda belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere yabancıların Sırbistan’da çalışabilmesi için çalışma izni veya iş lisansı alması gerekmektedir.Çalışma izni iş sözleşmesinde belirtilen süre için geçerli olmak ve her durumda en fazla 2 yıl için düzenlenmektedir. Gerekli koşulların yerine getirilmesi durumunda çalışma izni uzatılabilmektedir.

Tüm resmi belgeler, Sırpça tercüme edilmelidir. İkamet izniyle ilgili daha detaylı bilgiyi Sırbistan içişleri bakanlığının sitesinden alabilirsiniz.

Pin It

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir